ALEKSANDRA BORZYŃSKA
Od 2004 roku tancerka grupy TRAF a od 2015 instruktorka zajęć tanecznych w Studiu Balans. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w miejscowościach takich jak Wołów, Brzeg Dolny, Warzęgowo oraz Krzydlina Wielka. Swoją wiedzą i energią dzieli się również z dziećmi w wieku 4-6 lat w Wołowskich przedszkolach. W roku 2013 ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika – wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia magisterskie ukończyła w 2018 na kierunku poradnictwo zawodowe i coaching kariery na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest certyfikowanym instruktorem sportu o specjalności taniec oraz licencjonowanym instruktorem ZUMBA FITNESS którą prowadzi w Wołowie. Bierze udział w wielu warsztatach i szkoleniach stale rozwijając swoją wiedzę. W Studiu Balans pełni rolę nie tylko rolę instruktorki tańca ale również wychowawcy kolonijnego.

MAGDALENA ŚLEBODA
Od 10 lat tancerka grupy TRAF a od 5 lat instruktorka zajęć tanecznych w Studiu Balans. Swoją wiedzę i umiejętności taneczne przekazuje dzieciom i młodzieży w Wołowie, Ścinawie, Wińsku oraz Starym Wołowie. Na co dzień prowadzi również zajęcia w Wołowskich przedszkolach. Ukończyła kurs instruktorka tańca w Akademii Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu. Jest również licencjonowanym instruktorem ZUMBA FITNESS którą prowadzi w Ścinawie oraz Wołowie. Ukończyła pedagogiczne studia licencjackie o specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoją edukację kontynuuje na pedagogicznych studiach magisterskich. Stale poszerza swoją wiedzę na różnorodnych szkoleniach oraz warsztatach. Od 2016 roku jest również wychowawcą na obozach organizowanych przez Studio Balans.