Zapisu dziecka możemy dokonać od 4 roku życia  (w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym ustaleniu z recepcją oraz instruktorem prowadzącym grupę od 3 roku życia).

Przed pierwszymi zajęciami w roku bez względu na to czy tancerz kontynuuje udział w zajęciach od poprzednich lat czy też rozpoczyna udział w zajęciach po raz pierwszy, niezbędne jest dostarczenie do recepcji lub bezpośrednio do instruktora prowadzącego grupę podpisanego REGULAMINU oraz KARTY ZGŁOSZENIA- druki do pobrania w zakładce grafiki lub w recepcji.

Zajęcia przez naszych instruktorów prowadzone są w miejscowościach Wołów, Brzeg Dolny oraz Ścinawa. 

Wołów 

grupa 1 – 45 min 2 x w tygodniu

grupa 2-4 – 60 min 2 x w tygodniu

Ścinawa 

grupa 1 – 45 min 1 x w tygodniu 

grupa 2-3 – 60 min 2 x w tygodniu 

grupa 4 – 60 min 1 x w tygodniu

Brzeg Dolny 

grupa 1 – 45 min 1 x w tygodniu

grupa 2-4 – 60 min 2 x w tygodniu 

Na zajęcia uczestnik powinien zabrać ze sobą: wodę, obuwie zmienne, wygodny strój zmienny 

Płatności dokonujemy z góry do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku września płatności dokonujemy bezpośrednio po pierwszych zajęciach.

Grupa 1

ABONAMENT MIESIĘCZNY

BW 4 (4 zajęcia w miesiącu tj. 1x w tygodniu) – 60 zł

BW 8 (8 zajęcia w miesiącu tj. 2x w tygodniu) – 80 zł

ABONAMENT STARTOWY

BW 4 

(4 zajęcia w miesiącu tj. 1x w tygodniu) (1szy  m-c ) 80 zł // (każdy kolejny m-c) 60 zł

BW 8 

(8 zajęcia w miesiącu tj. 2x w tygodniu)(1szy  m-c ) 100 zł // (każdy kolejny m-c) 80 zł

OPŁATA JEDNORAZOWA

BW 4 – 20 zł

BW 8 – 15 zł

 

Grupa 2 – 4

ABONAMENT MIESIĘCZNY

BW 4 (4 zajęcia w miesiącu tj. 1x w tygodniu) – 70 zł

BW 8 (8 zajęcia w miesiącu tj. 2x w tygodniu) – 90 zł

ABONAMENT STARTOWY

BW 4 

(4 zajęcia w miesiącu tj. 1x w tygodniu) (1szy  m-c ) 90 zł // (każdy kolejny m-c) 70 zł

BW 8 

(8 zajęcia w miesiącu tj. 2x w tygodniu)(1szy  m-c ) 110 zł // (każdy kolejny m-c) 90 zł

OPŁATA JEDNORAZOWA

BW 4 – 25 zł

BW 8 – 20 zł

W przypadku dłuższej nieobecności istnieje możliwość rozliczenia jako OPŁATA JEDNORAZOWA zajęć które uczestnik odbył. W tej sytuacji jeżeli suma zajęć jednorazowych jest mniejsza od abonamentu nadpłatę przenosimy na poczet kolejnego miesiąca zajęć. Zasada jest stosowana tylko w przypadku nieobecności wcześniej zgłoszonych.

Płatności dokonujemy pod nr konta (zakładka kontakt) w tytule wpisują imię i nazwisko dziecka oraz miejscowość zajęć tanecznych lub w recepcji.

NIE MA MOŻLWIOŚCI WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA U INSTRUKTORA.

Rodzic nie może przebywać z dzieckiem w trakcie trwania zajęć tanecznych na sali ze względu komfortu pozostałych uczestników zajęć.

Tak w tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny w celu podania danych.